فائو: تولید جهانی گندم کم می‌شود

نهاد غذایی سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرد تولید گندم جهان در فصل زراعی ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ برای دومین سال متوالی کاهش پیدا خواهد کرد اما با وجود این کاهش، ذخایر جهانی در رکورد بالایی قرار دارد.
Source: Isna

اسفند ۱۲, ۱۳۹۶
 
  تماس با من